Mastermarkin ympäristöjärjestelmä on sertifioitu

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnettu ympäristöstandardi, jonka avulla voi parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Sertifikaatti kertoo Mastermarkin sidosryhmille, että yritys on sitoutunut edistämään ympäristönsuojelua omassa toiminnassaan.

Mastermark on aina halunnut panostaa toimintansa laatuun. Tästä osoituksena on jo aiemmin sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä. Tämän rinnalla uusi sertifikaatti tukee Mastermarkin arvoja olla aidosti ympäristöystävällinen toimija. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä vastuullisten ja ympäristönäkökulmat huomioon ottavien tuotteiden ja palveluiden myymisessä suomalaisille yrityksille.

Sertifikaatin hakuprosessin aikana Mastermarkin kaikki prosessit käytiin läpi ja tunnistettiin niihin liittyvät ympäristönäkökohdat. Prosesseissa kiinnitettiin huomiota muun muassa tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksiin, yrityksen ympäristötavoitteisiin sekä ympäristöasioiden suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen.

Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy:n mukaan Mastermarkin prosessit täyttävät ISO 14001 sertifikaatin vaatimukset. Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy toteaa: ”Tuotteiden ja palvelun laatu on ollut korkealla tasolla johtuen siitä, että toiminnot kuten paino ja varasto ovat omissa käsissä. Lisäksi asiakastiimit on perustettu siten, että asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisimman monipuolista osaamista.”

ISO 14001 sertifikaatti viestittää henkilökunnalle, asiakkaille ja sidosryhmillemme, että olemme vastuullinen, jatkuvasti kehittyvä yritys. Asiakkaillemme sertifikaatti näkyy luottamuksena, että kaikissa toiminnoissamme huomioidaan ympäristöasiat. Tuomme saataville jatkuvasti uusia ekologisia ratkaisuja, joiden avulla myös asiakkaat voivat tarjota lahjaksi ympäristöystävällisiä tuotteita. Useissa tuotteissamme on käytetty kierrätysmateriaaleja ja meillä on myös oma Saving The Planet -tuotemallisto.

Kansainvälisesti tunnettu ympäristöstandardi ISO 14001 vahvistaa Mastermarkin kilpailukykyä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

”ISO 14001 merkitsee meille jatkuvaa kehitystä ja asiakkaillemme viestiä, että olemme oman alamme vastuullinen toimija, joka huolehtii myös yhteisestä ympäristöstämme”, toteaa Mastermarkin toimitusjohtaja Lauri Honka.