TOIMITUSEHDOT

Yleinen toimitusehto on Vapaasti Mastermarkin varastossa Turussa. Merkatuissa tuotteissa pidätämme oikeuden 10 % toimituksen ylitykseen tai alitukseen. Reklamointiaika on 7 päivää toimituksesta. Myyjä on vapaa kaikesta vastuusta, jos ei voi toimitusvelvollisuuttaan täyttää itsestään riippumattomasta syystä, kuten sodan, liikekannallepanon, lakon, sulun, tulipalon, tapaturman, kuljetusvaikeuksien tai muun ylivoimaisen esteen takia, taikka sen johdosta, että tehdas tai tavarantoimittaja ei täytä toimitusvelvollisuuttaan. Mikäli valuuttakursseissa tapahtuu yli 5 % muutos, myyjä pidättää oikeuden muuttaa hintoja vastaavasti, laskettuna tilauspäivämäärästä. Toimitettu tavara on Mastermarkin omaisuutta, kunnes tavara on kokonaan maksettu. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.