Logotuotteet Siili Solutions brändiuudistuksen tukena

Siili Solutions aloitti brändiuudistuksen keväällä 2020. Uudella brändi-ilmeellä suunniteltiin muun muassa tekstiilejä ja asiakaslahjoja. Brändiuudistuksen yhteydessä kilpailutettiin lahja- ja logotuotteiden toimittajat, ja toimittajaksi valittiin Mastermark. ”Kumppanivalinnassa olimme todella tarkkoja. Tärkeimmäksi valintakriteeriksi muodostui se, että huomasimme Mastermarkin olevan kumppani, joka pystyy viemään läpi haastavankin projektin tiukalla aikataululla”, Antti Kiukas kertoo. ”Valintaa ei ole tarvinnut katua, olemme oikein tyytyväisiä.”

Siilillä logotuotteet näyttelevät isoa roolia ja ovat tärkeä osa brändin jalkautusta. Logon läsnäoloa etätyöarjessa pidetään tärkeänä, jotta työntekijä muistaa kuuluvansa yrityksen tiimiin. Tiimivaatteet ovatkin erinomainen tapa näyttää, mihin laumaan kuuluu. Asiakkaita logotuotteet taas auttavat ymmärtämään, millainen uusi Siili Solutions on. Logotuotteet on otettu Siilillä hyvin vastaan ja niihin kytkeytyy paljon tunteita ja mielipiteitä. Tuotevalinnat ovat olleet onnistuneita ja auttaneet osaltaan vahvistamaan Siilin brändimielikuvaa. Antin tärkein vinkki tuotevalintojen tekemiseen onkin valita ajattomia designeja ja aikaa kestäviä tuotteita. ”Toinen asia olisi se, että tuotteiden ei tarvitse huutaa logoa tai firman nimeä. Logon visuaalista ilmettä voi käyttää hillitysti, mutta siten, että se kuitenkin saa näkyä.”

Lisäksi Antti neuvoo osallistamaan tuotevalintoihin organisaation työntekijöitä, jolloin saadaan lisää näkemyksiä ja samalla myös brändiin ja projektiin sitoutuneita ihmisiä. ”Ja kun kuuntelee myös toimittajan konsultaatiota niin ei tehdä jotain sellaista, missä on iso riski epäonnistua. Co-creationille on hyvä antaa tilaa!”


SIILI SOLUTIONS

Luovalla teknologiatyöllä parempia digitaalisia kokemuksia


Siili on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä.

Muutamme visioita voittaviksi digitaalisiksi strategioiksi, dataa kirkkaiksi näkemyksiksi ja varhaisia ideoita vaikuttaviksi innovaatioiksi ja palveluiksi. Olemme paras kumppani sekä synnyttämään kasvua että tuomaan tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisessa muutoksessa.

Meidät tunnetaan ennen kaikkea osaavien, yhteistyökykyisten ja rehellisten ammattilaisten yhteisönä.

Autamme asiakkaitamme löytämään olennaisen. Sitten toteutamme sen.

MAKE IT REAL


Haastateltava: Antti Kiukas,
Director Marketing & Communications
Siili Solutions

Haastattelija: Ulla Parviainen
Customer Relations Manager
Mastermark